نقش انسان در زلزله اخیر

 نقش انسان در زلزله اخیر

حسین زندی

یکی از نگرانی هایی که پس از وقوع بلایای طبیعی به خصوص زلزله  و ویرانی های حاصل از آن، در میان مردم رخنه می کند؛مسئله بازسازی مناطق آسیب دیده است. اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که چرا باید چنین تخریب ها و ویرانی های گسترده ای در کشوری که در کانون زلزله قرار دارد، به وجود آید؟ و اینکه چه تفاوتی بین دو کشور ایران و ژاپن وجود دارد که زلزلۀ 12 ریشتری ژاپن نسبت به زلزلۀ 5ریشتری ایران، قربانیان کمتری می گیرد؟

 تا کی این آسیب ها به متافیزیک و طبیعت نسبت داده خواهد شد و مسئولیت انسان نادیده گرفته خواهد شد؟

 در کنار بی تفاوتی نهادهای دولتی و کارنامۀ ناموفق این سازمان ها برای بازسازی  و ساخت و ساز ،یکی از سازمانهایی که در این امر متهم اصلی است سازمان نظام مهندسی است. سوال اصلی از این سازمان این است که چگونه نظارتی  صورت گرفته است که بیمارستان اصلی شهرستان هریس یک هفته پس از افتتاح با خاک یکسان شده است؟ چگونه نظارتی است نظارت این سازمان که دانشگاه آزاد شهرستان ورزقان به شکل فجیعی آسیب دیده است؟ چه نهادی مجوز پایان کار این سازمان های دولتی را می دهد؟

 به نظر می رسد اگر مسئولیت نظارت ساخت و بازسازی مناطق آسیب دیده به این سازمان داده شود؛ بازهمین آش است و همین کاسه و تکرار فجایعی از این دست دور از ذهن نیست.

تکلیف سازمان های دولتی مشخص است و امیدی به وعده های واهی مدیران دولتی نیست. نهادهای مدنی با تشکیل ستادهای مردمی بازسازی ،می توانند درامر مکان یابی ،نقشه کشی ،نظارت  و ساخت بناها به مردم کمک کنند. کمک های ایرانیان خارج از کشورکه هنوز به دست آسیب دیدگان نرسیده و همچنین کمک های مردمی که از طریق هنرمندان و ورزشکاران جمع آوری می شود، می تواند بخشی از این مناطق را بازسازی کند و اگر نظارت توسط مهندسین متعهدی صورت گیرد که به منافع درازمدت مردمی توجه دارند میتوان امیدوار بود که در بالای مشابه  کمتر شاهد چنین ویرانی هایی باشیم.

کمک های غیر نقدی مردم به اندازه ای هست که تا مدتها مردم مشکل غذا و معیشت نداشته باشند؛ اما با نزدیک شدن فصل سرما زندگی در چادر سخت تر خواهد شد. از سوی دیگر ماکیان و احشام نیز بدون سرپناه در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند.از همین روی نیاز به کمک های نقدی مردم بیشتر احساس می شود. با وعده وام دوازده میلیون تومانی ،البته با 4درصد بهره! - که در چنین شرایطی سخن گفتن از بهره وام برای مصیبت دیدگان مانند پاشیدن نمک بر زخمشان است وبرای هر شنونده ای مایۀ شگفتی – حتی اگر محقق شود، نمی توان طویله ای 30 متری برای احشام روستائیان ساخت.از آنجا که بازسازی به شیوه گذشته در روستاها بدون توجه بهنکات ایمنی و عمرانی آغاز شده است تعجیل در ایجاد چنین ستادی ضروری تر از دیگر کمک هاست

|+| نوشته شده توسط حسین زندی در دوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۱  |
 
 
بالا